Skip to content

Pliki do pobrania

  1.  Uchwała Nr XLIII/414/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miast Zielonka – Pobierz
  2. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka. – Pobierz
  3. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego. – Pobierz
  4. Procedura postępowania z dzieckiem chorym – Pobierz
  5. System bezpieczeństwa w przedszkolu – Pobierz
  6. System wspierania dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w MP3 – Pobierz
  7. Załącznik do uchwały – granice obwodu Przedszkola Nr 3 w Zielonce, ul. Prosta 24 – Pobierz
  8. Deklaracja pobytu – Pobierz
  9. Upoważnienie do odbioru dziecka – Pobierz