Skip to content

STATUT

Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zielonce działa na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910) ze zmianami i przepisów wydanych na podstawie ustawy w zakresie dotyczącym przedszkoli publicznych;
  2. Niniejszego STATUTU –pobierz