Skip to content

Projekty edukacyjne

 

PROJEKT „WITAMINKI”

Projekt edukacyjny promujący zdrowe nawyki żywieniowe

W roku szkolnym 2023/24 Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zielonce przedszkole przystąpiło do projektu edukacyjnego „Witaminki” organizowanego przez miesięcznik „Bliżej przedszkola”. Celem tego projektu jest m.in.:

-promowanie zdrowych nawyków żywieniowych,

-zachęcanie do spożywania różnorodnych warzyw i potraw z nich sporządzonych,

-stwarzanie sytuacji do poznawania nowych potraw i smaków.

W każdym miesiącu przedszkolaki będą uczestniczyły w realizacji warzywnego wyzwania poprzez udział w różnych zadaniach organizowanych w przedszkolu. Dzięki temu będziemy promować kulturę spożywania zdrowych posiłków z udziałem warzyw.

Dziękujemy rodzicom za włączenie się do akcji i zapraszamy do dalszego udziału w naszych warzywnych wyzwaniach.

 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Nasze przedszkole przystąpiło do
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
na lata 2021 – 2025″
Priorytet 3. – edycja 2022.

Informujemy, że złożony przez nas wniosek przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w formie dotacji celowej w kwocie 3.000,00 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Wkład własny Miasta Zielonka : 750,00 zł

Razem wartość projektu dla MP3: 3750,00 zł

Dotacja będzie wykorzystana na zakup książek o szerokiej gamie zastosowań: terapeutyczne, encyklopedie, bajki. Przyczyni się również do popularyzacji czytelnictwa wśród najmłodszych.

 

 

PROGRAM „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ ABCXXI
GŁOŚNO CZYTAĆ KAŻDY MOŻE
\”Cała Polska czyta dzieciom\”
Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
który puste życie napełnia światłem
a puste serca wzruszeniem.

Kornel Makuszyński

Drodzy Rodzice! Pragniemy zachęcić Państwa do głośnego czytania dzieciom. Od Was w największym stopniu zależy pomyślna przyszłość Waszego dziecka. Jeśli chcecie, by Wasze dziecko odnosiło sukcesy w szkole oraz w życiu…

CODZIENNIE CZYTAJCIE MU GŁOŚNO PRZEZ 20 MINUT!
Głośne czytanie jest proste, bezpłatne i dzieci je uwielbiają. Spróbujmy poświęcić trochę czasu naszym pociechom i książce. Bądźmy z nimi, poznajmy je i razem odkrywajmy piękno literatury.
Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest najskuteczniejszą metodą wychowania czytelnika – człowieka samodzielnie myślącego, posiadającego wiedzę i umiejętność jej poszerzania, kulturalnego, etycznego, z wyobraźnią.
Otwierając książkę i zabierając malucha w świat fantazji kształtujemy w znaczący sposób jego postrzeganie, głód wiedzy i wyobraźnię – nade wszystko zaś, przyzwyczajamy go do codziennego obcowania z lekturą, dla siebie, dla relaksu, dla poznania świata.
Osoby czytające od młodego wieku stoją na wygranej pozycji:
• Łatwiej się koncentrują i lepiej piszą.
• Łatwiej dostrzegają subtelności.
• Szybciej przetwarzają informacje.
• Lepiej radzą sobie w życiu zawodowym.
• Mają znacznie szerszy zakres zainteresowań.
• Są bardziej empatyczni, wrażliwi na uczucia i opinie innych ludzi.
• Potrafią kojarzyć fakty i składać elementy w logiczną całość.
• Są bardziej elastyczni w myśleniu i otwarci na nowe idee.

Czytanie powinno się dziecku zawsze kojarzyć z radością i przyjemnością, nigdy z przymusem, karą czy nudą.
Do czytania dziecku wybieraj odpowiednie książki:
• Ciekawe dla dziecka.
• Napisane lub tłumaczone poprawną polszczyzną.
• Uczące racjonalnego myślenia.
• Niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, zwierząt i prawa.
• Promujące pozytywne wzorce postępowania.
• Dostosowane do wrażliwości dziecka – nie wzbudzające lęków.
• Unikające stereotypów kulturowych związanych z rasą, płcią itp.
• Budujące pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie.

Nawyk czytania i zapał do książek trzeba kształtować od najmłodszych lat, czytając dziecku na głos. Książki, które przeczytamy w dzieciństwie naszym dzieciom są najważniejsze, późniejsze lektury nie mają już na nie tak wielkiego wpływu.

Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom” ma na celu promowanie czytania książek dzieciom dla przyjemności. Skierowana jest głównie do rodziców. Jednak wielu rodziców nie znajduje czasu ani motywacji, by czytać dzieciom. Przedszkole może i powinno uzupełniać domowe czytanie. Wspólne czytanie pomaga najmłodszym zrozumieć świat i siebie, uczy ich języka oraz rozwija wyobraźnię.
Myślą przewodnią naszych działań jest pragnienie rozbudzania i pielęgnowania pojawiającej się chęci czytania u dzieci, a w tym potrzeby codziennego kontaktu z kulturą literacką.
W ramach akcji w naszym przedszkolu:
• Wszyscy nauczyciele codziennie czytają dzieciom.
• Zachęcamy rodziców oraz innych członków rodziny (babcie, dziadków, starsze rodzeństwo) do systematycznego czytania dzieciom w domu, jak i na terenie przedszkola swoich ulubionych bajek, baśni oraz wierszy.

Ważne, by każde dziecko, bez względu na wiek, miało codzienny kontakt z książką. By był obok dziecka dorosły, który mu poczyta. Choćby 20 minut w ciągu dnia albo przed snem. By głośne czytanie w domu, w przedszkolu i w szkole stało się przyjemną rutyną.

Nasze przedszkole w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” przystąpiło do programu „Czytające Przedszkola”.

Główne założenia kampanii – codzienne, głośne czytanie wszystkim dzieciom, realizujemy już od wielu lat.

• W każdej grupie wyznaczona jest stała pora przez co najmniej 20 minut na głośne czytanie ulubionych przez dzieci bajek, wierszy, opowiadań. Codzienne, głośne czytanie dzieciom to trwały element w pracy dydaktycznej. Codzienny kontakt z książką umożliwiają też zorganizowane w każdej grupie kolorowe, przytulne i zaciszne kąciki książki.
• W przedszkolu funkcjonuje biblioteczka dla przedszkolaków, którą stale powiększamy o nowe, ciekawe pozycje książkowe. Chętnie korzystamy też z książek przynoszonych przez dzieci.
• W czasie zajęć o tematyce np. przyrodniczej, historycznej itp. wychowawcy prezentują dzieciom ciekawe wydawnictwa książkowe, pogłębiające i ilustrujące omawiane tematy.
• Tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu ze sztuką, literaturą, dramą, teatrem, jako inspiracji do rozwoju dziecięcej ekspresji werbalnej, m. In. :
– analiza treści pozycji literackich,
– przedstawianie ich treści własnymi słowami,
– układanie krótkich opowiadań,
– zabawy słownikowe,
– inscenizowanie,
– nauka wierszyków, wyliczanek,
– tworzenie własnych zakończeń opowiadań, bajek,
– poprawa emisji głosu i wyrazistości wymowy,
– ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, oddechowe i słuchu, zabawy słowne.
• Nawiązaliśmy również współpracę z Biblioteką Publiczną w Zielonce, w której korzystamy z lekcji bibliotecznych i prezentacji nowości wydawniczych, podczas których panie bibliotekarki czytają dzieciom.
• Stworzyliśmy w naszym przedszkolu KLUB CZYTAJĄCYCH RODZICÓW.

 

DRODZY RODZICE!
Przyłączcie się do ogólnopolskiej akcji: CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
ZAPRASZAMY
do czytania naszym przedszkolakom w grupie Państwa dziecka.
Bardzo prosimy wszystkich chętnych ( rodziców, dziadków, starsze rodzeństwo) o zgłaszanie się do nauczycieli poszczególnych grup, aby ustalić termin czytania. Wystarczy tylko 20 min. Dziennie. Każdy ma swoją ulubioną książeczkę.
• Uroczyście obchodzone są majowe „Dni Książki’, kiedy dzieci poznają sposób produkcji papieru i druku książek oraz prasy, a także uczą się szacunku do książki.
• Każdego roku organizowane są wycieczki do biblioteki, księgarni, drukarni.
• Wprowadziliśmy spotkania z rodzicami na temat potrzeby czytania dzieciom w domu, radykalnego ograniczenia godzin telewizji i komputera, a także monitorowania oglądanych przez dzieci programów i używanych gier komputerowych.
• Ważny dla dzieci jest także przykład dorosłych, którzy sami czytają książki i czasopisma.

Oczekiwane efekty:
Dzieci:
1. Często uczestniczą w imprezach kulturalnych
2. Są śmiałe i otwarte na kontakty
3. Poprawnie wypowiadają się
4. Mają bogaty słownik
5. Czynnie włączają się we wszystkie działania zmierzające do rozwoju kompetencji językowych
6. Obcują ze sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu: teatr, drama, muzyka, malarstwo, literatura
7. Znają utwory literackie dla dzieci i ich autorów
8. Poznają bogactwo języka literackiego
9. Potrafią inscenizować teksty i odgrywać tzw. mini role
10. Interesują się tekstem i literami .
11. Podejmują działalność czytelniczą stymulującą rozwój mowy
12. Odreagowują negatywne emocje, rozładowują stresy i napięcia w toku różnorodnych form aktywności własnej.

KODOWANIE W PRZEDSZKOLU – ZABAWY PRZYGOTOWUJĄCE DO NAUKI PROGRAMOWANIA
Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym przyszłych uczniów, nauczyciele Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zielonce włączyli do zajęć dydaktycznych zabawy wprowadzające dzieci w świat kodowania. Podstawowe zagadnienia programistyczne można wdrażać podczas zabaw bazujących wyłącznie na aktywności dzieci. Dlatego też, przedszkolaki swoją przygodę z kodowaniem rozpoczynają na dywanie w sali zajęć. Nauczyciele codziennie proponują dzieciom zabawy z wykorzystaniem maty, kolorowych kubeczków i obrazków. Zajęcia starannie dobrane do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, rozwijają logiczne myślenie i umiejętności matematyczne, pobudzają wyobraźnię i kreatywność, uczą współdziałania. Przedszkolaki grają w sudoku, ustawiają wieże zgodnie z podanym kodem, bawią się dyktandami graficznymi, wytyczają drogę do celu układając strzałki itp. Możliwości jest wiele a wszystko odbywa się w formie nauki przez zabawę.

Czy chcemy czy nie wszyscy żyjemy w świecie pełnym kodów, na przykład litery to kody językowe, cyfry- kody liczbowe, a nuty pozwalają kodować dźwięki. Zabawy z kodowaniem są pełne radości: otwierają umysły, rozwijają umiejętności logicznego myślenia, rozumowania i wnioskowania. Kształcą wyobraźnię i kreatywność dzieci. Zachęcają je do działań grupowych, dzięki czemu rozwijają się społecznie. Czas, który dzieci spędzają w przedszkolu, pozwala im polubić kodowanie, traktować zabawy z nim jako naturalną część edukacji i wychowania. Dla efektywnej realizacji procesu wychowawczego bardzo ważną cechą zabaw z elementami kodowania stanowi fakt, że trudności, które mogą pojawić się w ich trakcie, są przez dzieci traktowane raczej jako wyzwania, a nie jako problemy i bariery. W trakcie zabaw z kodami dzieci koncentrują się na wyszukiwaniu rozwiązań (jednego lub wielu), przez co wzrasta ich poczucie własnej wartości. Czują się zauważone i docenione, co w konsekwencji przyśpiesza i czyni bardziej efektywnym proces przyswajania przez nie informacji i rozwoju nowych umiejętności. Dzieci do działania na macie wykorzystują: kartoniki, kolorowe kubeczki, tzw. klocki z różnymi symbolami, znakami, obrazkami, cyframi, kierunkami ruchu, literami itp. Kodowanie na osiach, odczytywanie drogi do celu i tworzenie kodu, układanie sudoku, wymijanki itp. Pracujemy na dużej macie wzorowanej na macie edukacyjnej Mistrzów Kodowania (MK)- to nasza baza. Mata pozwala tak konstruować zajęcia, żeby stroną aktywną było dziecko, które poprzez manipulowanie przedmiotami, materiałem MK, nabiera doświadczeń, tak ważnych w procesach poznawczych. Zabawy z kodowaniem wprowadzamy przy każdej nadarzającej się okazji, jako uzupełnienie do zajęć dydaktycznych, dodatkowo uatrakcyjniamy je i podnosimy ich efektywność, „dzielimy się radością kodowania”.

Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zielonce bierze udział w Ogólnopolskim programie Uczymy Dzieci Programować.

Uczymy Dzieci Programować – to ogólnopolski program edukacyjny kierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców, w którym uczymy się podstaw programowania przez doświadczanie i zabawę, łącząc jego elementy z zajęciami z różnych edukacji. Efektem realizacji programu jest także wzbogacenie bazy dydaktycznej i wyposażenia przedszkola oraz aktualizacja wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych metod w realizacji zadań z kodowania i programowania. Zabawy i zajęcia z wykorzystaniem tak atrakcyjnych metod i środków dydaktycznych, są bardzo interesujące dla dzieci. Motywują je do aktywnej i samodzielnej działalności, rozwijają ich zainteresowania i zdolności, kształtują cierpliwość w działaniu. Pozwalają także na wykorzystanie sprzętu multimedialnego w sposób wartościowy i kształcący. Ułatwiają osiągnięcie wychowankom dojrzałości szkolnej i zapewnienie sukcesu w szkole.