Skip to content

RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5. 2016 L Nr 119/36 Dz. Urz. UE PL) informujemy, iż w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Zielonce:

1. ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH jest Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zielonce ul. Prosta 24 reprezentowane przez Dyrektora Ewę Flagę, kontakt: nr telefonu: (22)781-02-62, adres e-mail: e.flaga@zielonka.pl

2. INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 jest Pani Magdalena Nowak, adres e-mail: m.nowak@zielonka.pl

 

– Klauzula informacyjna –Pobierz