Skip to content

Nasze przedszkole

Pozwól swojemu dziecku cieszyć się radością i beztroską dzieciństwa.
Zapisz je do Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zielonce


W naszym przedszkolu:

• preferujemy nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi, zapewniające wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych;
• wykorzystujemy różnorodne programy w taki sposób, aby uwzględniały indywidualne możliwości i potrzeby rozwojowe, emocjonalne i społeczne dzieci, aby sprawić im jak najwięcej radości z faktu przebywania z rówieśnikami w przedszkolu;
• zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która jako nadrzędny cel swojej pracy stawia szczęście i uśmiech dziecka oraz troskę o jego prawidłowy rozwój;
• posiadamy wygodne, funkcjonalne i estetyczne sale zabaw wyposażone w nowoczesne meble, kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcające do swobodnej zabawy;
• teren przedszkolny usytuowany w sąsiedztwie lasu sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych;

• organizujemy wiele atrakcyjnych wycieczek;
• zapewniamy uczestnictwo dzieci w przedstawieniach teatralnych i koncertach muzycznych.

W naszych działaniach kierujemy się następującymi zasadami:
• zaspokajamy potrzeby dziecka,
• organizujemy jego aktywność,
• indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka,
• organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko,
• integrujemy proces wychowania i edukacji.

Chcemy być Waszymi partnerami w procesie kształtowania osobowości i wiedzy Waszych dzieci.

Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje i sugestie.

BAZA I WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLA

Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zielonce funkcjonuje od 1966 roku.
Organem prowadzącym przedszkole jest gmina Miasto Zielonka reprezentowane przez Burmistrza Miasta Zielonka z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 05-220 Zielonka. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Przedszkole zlokalizowane jest przy ul. Prostej 24. Mieści się w pięknym wolnostojącym, piętrowym budynku z tarasem. Usytuowane jest w sąsiedztwie lasu, co stwarza nam dogodne warunki do obcowania z przyrodą. Teren jest wyjątkowo spokojny i bezpieczny. Środowisko naturalne wywiera korzystny wpływ na rozwój i zdrowie wychowanków. Schowani pod lasem, daleko od zgiełku i szumu miasta tworzymy drugi rodzinny dom dla naszych dzieci i ich rodziców.

Ogród przedszkolny jest przestrzenny, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Teren otaczający przedszkole jest bezpieczny, estetyczny i zadbany.

Przedszkole czynne jest od godziny 6.30 do 17.00. Sale, w których realizowane są zajęcia wychowawczo-dydaktyczne są duże i dobrze wyposażone, co sprzyja rozwojowi dziecka. Przedszkole posiada bogaty zbiór pomocy dydaktycznych. Placówka dysponuje salą rytmiczną z przyborami do zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych oraz zajęć umuzykalniających.

Całe zaplecze sanitarno-higieniczne oraz kuchenne odpowiada wymogom do funkcjonowania placówki. Przedszkole jest estetyczne i sukcesywnie zmienia swój wizerunek wewnętrzny jak i zewnętrzny.

Opiekę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą realizuje 8 nauczycielek. Wszystkie nauczycielki legitymują się wykształceniem pedagogicznym w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wykwalifikowana kadra pedagogów dba o to, aby pobyt dzieci w placówce był miłym, beztroskim i niezapomnianym okresem w ich życiu.

Warto tez dodać, ze kadra niepedagogiczna to zespół zaangażowanych i oddanych placówce ludzi, którzy znają specyfikę pracy z małymi dziećmi, doskonale radzą sobie z komunikacją interpersonalną i wykazują wysoką kulturę osobistą.

Nauczycielki znają potrzeby, możliwości i oczekiwania dzieci i ich środowisko rodzinne. Wykazują zaangażowanie i dbałość o każdego wychowanka, umiejętnie obserwują i dokumentują postępy w rozwoju dziecka, celem lepszego stymulowania jego edukacji. Nauczycielki wykorzystują aktywne metody pracy z dziećmi. Wszystkie nauczycielki stale pogłębiają swoją wiedzę na różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach.

W przedszkolu przebywa 100 wychowanków w wieku od 3 do 5 lat.
Funkcjonują 4 oddziały.

Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zielonce cieszy się dobrą opinią wśród rodziców, jego atuty to: lokalizacja z dala od ruchliwych ulic, życzliwa atmosfera sprzyjająca zabawie i pracy, wykwalifikowany personel współodpowiedzialny za przedszkole i to co się w nim dzieje, dbałość o wszechstronny rozwój dziecka, atrakcyjne zajęcia, uroczystości na wysokim poziomie artystycznym, zajęcia dodatkowe prowadzone przez dobrych instruktorów, dyrektor sprawnie zarządzający i bardzo zaangażowany w życie przedszkola.