Skip to content

Odpłatność

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE /ZNIŻKI W OPŁATACH
W Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Zielonce płatności dokonujemy:

  • za pośrednictwem aplikacji 4parents przez blue-media ( wtedy wpłata księguje się automatycznie)
  • tradycyjnym przelewem na rachunki bankowe przedszkola (kwoty dostępne w aplikacji 4parents):

KONTA BANKOWE:
opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 90 1020 1042 0000 8802 0336 0203
opłata za żywienie: 16 1020 1042 0000 8102 0336 0229

Wpłata na Radę Rodziców według deklaracji
wpłata na radę rodziców: 76 1090 2590 0000 0001 3746 7126

Informujemy, że opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłata za żywienie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu za każdy dzień nieobecności w formie odpisu w następnym miesiącu.

Nieobecność dziecka należy zgłaszać za pośrednictwem aplikacji do godz. 9.00. Po tym czasie system potraktuje ten dzień jako nieobecność płatną.

Płacąc tradycyjnym przelewem, w tytule przelewu należy zapisać imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy, miesiąc, za który dokonywana jest opłata.

Wpłacamy takie kwoty jakie widnieją w aplikacji, nie zaniżamy kwot i nie płacimy więcej.

Wszelkie zmiany w ilości godzin pobytu oraz ilości posiłków, zgłaszamy pisemnie na adres e-mail przedszkola: przedszkolenr3@zielonka.pl

ZNIŻKI W OPŁATACH ZA PRZEDSZKOLE

Zniżka 50 % w opłatach za przedszkole ( pobyt i wyżywienie) jest udzielana na podstawie ważnej Powiatowej Karty Rodziny TAK rodzina.

Osoby, które nie posiadają karty a złożyły w Urzędzie Miasta Zielonka wniosek o wydanie karty, proszone są o przesłanie skanu wniosku na adres e-mail: przedszkolenr3@zielonka.pl

Po otrzymaniu karty należy ją niezwłocznie przesłać na adres e-mail przedszkola. Rodzice są obowiązani do pilnowania ważności karty. Karta przeterminowana nie uprawnia do otrzymania zniżki.