Skip to content

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 3, 4 –LETNICH

Czas

od……..do……..

Organizacyjna forma aktywności

 

 

06.30 – 08.00 Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m. in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze

 

08.00 – 08.30 Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi

 

08.30 – 08.40 Ćwiczenia poranne – zestaw ćwiczeń lub zabawy ilustracyjne inscenizowane przy piosence

 

08.40 – 08.50 Krąg zmysłów i procesów poznawczych – aktywności i zabawy wspierające rozwój zmysłów i innych procesów poznawczych

 

08.50. – 09.00 Czynności higieniczno-porządkowe

 

09.00  –  09.30. ŚNIADANIE

 

09.30  – 10.00 Zajęcia dydaktyczne według przyjętego programu wychowania przedszkolnego

 

10.00 – 10.30 Zabawy i zajęcia dowolne, indywidualna praca z dziećmi

 

10.30 – 11.45 Spacer, obserwacje przyrodnicze, pobyt w ogrodzie przedszkolnym

 

11.45 – 12.00 Czynności higieniczno-porządkowe

 

12.00 – 12.30 OBIAD

 

12.30 – 14.20 Wypoczynek na leżakach, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, czytanie lub opowiadanie bajek dzieciom przez nauczyciela

 

14.20 – 14.30 Czynności higieniczno-porządkowe

 

14.30 – 14.50 POWIECZOREK

 

14.50 – 15.15 Zabawy ruchowe, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia utrwalające

 

15.15 – 16.00 Zabawy i zajęcia dowolne, praca indywidualna z dziećmi. Pobyt w ogrodzie

 

16.00 – 17.00 Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 5 –LETNICH

Czas

od……..do……..

Organizacyjna forma aktywności

 

 

06.30 – 08.00 Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m. in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze

 

08.00 – 08.30 Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi

 

08.30 – 08.40 Ćwiczenia poranne – zestaw ćwiczeń lub zabawy ilustracyjne inscenizowane przy piosence

 

08.40 – 08.50 Krąg zmysłów i procesów poznawczych – aktywności i zabawy wspierające rozwój zmysłów i innych procesów poznawczych

 

08.50. – 09.00 Czynności higieniczno-porządkowe

 

09.00  –  09.30. ŚNIADANIE

 

09.30  – 10.30 Zajęcia dydaktyczne według przyjętego programu wychowania przedszkolnego

 

10.30 – 11.00 Zabawy i zajęcia dowolne, indywidualna i grupowa praca z dziećmi

 

11.00 – 11.45 Spacer, obserwacje przyrodnicze, pobyt w ogrodzie przedszkolnym

 

11.45 – 12.00 Czynności higieniczno-porządkowe

 

12.00 – 12.30 OBIAD

 

12.30 – 13.00 Bajkoterapia/ czytanie dzieciom, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia utrwalające
13.00 – 14.00 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zabawy dowolne w sali

 

14.00 – 14.15 Czynności higieniczno-porządkowe

 

14.15 – 15.00 PODWIECZOREK

 

15.00 – 16.00 Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści.

Prace użyteczne – porządkowanie zabawek na pólkach, segregowanie materiału przyrodniczego w kąciku przyrody, itp.

Indywidualna i grupowa praca z dziećmi/ pobyt w ogrodzie

16.00 – 17.00 Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci