Skip to content

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej czyli 14 października każdego roku obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty. W naszym przedszkolu uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 13 października. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście, pracownicy przedszkola, przedszkolaki ze wszystkich grup oraz przedstawiciele rodziców. Najstarsza grupa przedszkolaków ,,Kotki’’ przygotowała program artystyczny. Dzieci najpiękniej jak potrafiły podziękowały swoim paniom i wszystkim pracownikom za  uśmiech, serce i poświęcenie. Złożyły wszystkim obecnym i byłym pracownikom przedszkola życzenia, dziękując za trud włożony w wychowanie, zapewniając  jednocześnie swoje panie, że mocno je kochają.    Dzieci wręczyły wszystkim pracownikom przedszkola oraz zaproszonym gościom  własnoręcznie wykonane upominki,  kwiaty – słoneczniki.                                                                                  Następnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom i pracownikom zostały przyznane nagrody dyrektora oraz nagroda burmistrza miasta Zielonka. Oczywiście, tak jak co roku nie zabrakło również podziękowań od rodziców i miłych słów od zaproszonych gości.