Skip to content

Przerwy w pracy przedszkola w roku szk. 2023/2024

Na podstawie § 12 rozporządzenia MEN z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców organ prowadzący ustalił przerwę w funkcjonowaniu Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zielonce w dniach: 2 maja i 31 maja 2024 r. oraz 22 lipca – 30 sierpnia 2024 r.   Przedszkole w tych dniach będzie nieczynne.