-Witaj na stronie p3.zielonka.pl
- 05. Czerwca 2023
-ul. Prosta 24
-05-220 Zielonka
-Tel. (22) 781 02 62
BIP
Menu Glówne
Grupy
Kącik dla rodziców
Zajęcia dodatkowe
ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE


Logopeda
mgr Monika Czerwińska


Zajęcia odbywają się:

poniedziałki: 11.00 -13.30
wtorki: 11.30 – 15.00
piątki: 8.00 – 12.00W ramach opieki logopedycznej na terenie naszego przedszkola prowadzone są następujące działania:
1. Wstępne badania diagnostyczno-logopedyczne wszystkich przedszkolaków w celu wyłonienia dzieci potrzebujących opieki logopedycznej.
2. Ustalenie, organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju terapii logopedycznej dla dzieci:
- usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenie autokontroli czuciowo-ruchowej aparatu artykulacyjnego w czasie emisji, w zakresie ćwiczonych głosek,
- wywoływanie prawidłowej artykulacji głosek,
- ćwiczenia artykulacyjne utrwalające prawidłową realizację głosek,
- ćwiczenia oddechu,
- wzbogacanie słownictwa dziecka,
- ćwiczenia słuchu fonemowego,
- ćwiczenia formułowania dłuższych wypowiedzi, połączone z utrwalaniem prawidłowej artykulacji głosek.

Zajęcia logopedyczne są prowadzone indywidualnie, bądź w grupach 3-4 osobowych, w zależności od potrzeb dzieci, przy aktywnym udziale rodziców dziecka i wychowawców grupy.

3. Prowadzenie doradztwa logopedycznego dla dzieci i rodziców:
- Informowanie o przebiegu i efektach terapii,
- Przekazywanie instruktażu do ćwiczeń logopedycznych wykonywanych w domu( dzieci prowadzą zeszyty logopedyczne),
- Zachęcanie do korzystania z pomocy innych specjalistów, np.: ortodonty, foniatry, laryngologa, psychologa, neurologa i in.

4. Prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNE

Psycholog
mgr Jolanta Sypniewska


Zajęcia odbywają się:

środy: 08.00 – 14.00W ramach opieki psychologicznej na terenie naszego przedszkola prowadzone są następujące działania:
1. Diagnozowanie zaburzeń rozwojowych dzieci.
2. Wspieranie mocnych stron dziecka.
3. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych.
4. Wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wychowawczych.
5. Organizowanie różnych form pomocy psychologicznej w zależności od potrzeb.
6. Współpraca z rodzicami i nauczycielami.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JĘZYK ANGIELSKI dla dzieci 3, 4, 5-letnich

Sylwia Wojtera-Górka

Zajęcia odbywają się w każdej grupie 2 razy w tygodniu


W ramach zajęć z języka angielskiego przygotowujemy dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez:
• rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej,
• budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.

Na zajęciach z języka angielskiego dziecko 5-letnie:
1. uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;
2. rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;
3. powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie;
4. rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


RELIGIA dla dzieci 4, 5-letnich


mgr Monika Szulc

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu


Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z podstawowymi elementami religii katolickiej i przybliżenie im Osoby Pana Boga jako stwórcy świata i życia. Katecheza przedszkolna pomaga rozwinąć wiarę dzieci i buduje fundament dla ich przyszłej religijności poprzez wspólną rozmowę z Bogiem, wspólny śpiew, a także tworzenie dobrych nawyków w kontaktach z innymi ludźmi. Jest formą pomocy rodzicom w religijnym wychowaniu dzieci. Zajęcia religii w przedszkolu prowadzone są w formie zabawy. Podczas zajęć stosowane są różne metody pracy z małym dzieckiem tj.: piosenka, zabawa, taniec, gra dydaktyczna, inscenizacje, opowiadanie, uzupełnianie ilustracji rysunkami, naklejkami lub prostymi elementami do wycięcia, a także rysunek spontaniczny. Na religii promowana jest również postawa przedszkolaka jako człowieka prawego, życzliwego i otwartego na ludzi. Wychowanie chrześcijańskie to wychowanie do miłości i budowanie życia swojego i dziecka na wartościach, które Jezus pokazuje w Ewangelii.


Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zielonce © 2010
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2023 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.