-Witaj na stronie p3.zielonka.pl
- 05. Czerwca 2023
-ul. Prosta 24
-05-220 Zielonka
-Tel. (22) 781 02 62
BIP
Menu Glówne
Grupy
Kącik dla rodziców
Projekt "Przedszkole bez zabawek"
W 2019 r. na pierwszej sierpniowej radzie pedagogicznej, kadra nauczycielska naszego przedszkola podjęła decyzję o realizacji projektu „Przedszkole bez zabawek” i włączeniu go do rocznego harmonogramu wydarzeń przedszkolnych. Przedsięwzięcie jest idealnym rozwiązaniem dla nauczycieli, którzy nie boją się poszukiwać twórczych rozwiązań w zakresie organizacji procesu całościowego wspierania rozwoju dziecka. Jest również adekwatną odpowiedzią na zalecane warunki obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dotyczące aranżowania przestrzeni wpływającej na aktywność wychowanków, motywującej ich do samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów.

Co to jest?
Projekt „Przedszkole bez zabawek” ma w założeniu nauczyć nasze dzieci, jak walczyć z nudą, gdy nie ma wokół gotowych zabawek. Chcemy wzbudzić zainteresowanie dzieci zabawami wolnymi od współczesnych komercyjnych zabawek, uwolnić ich wyobraźnię, myślenie od ubezwłasnowolnienia telewizją i technologią.

Co nam zastąpi zabawki?
Chcemy wykorzystać do zabawy to, co znajdziemy wokół nas: kartonowe pudła różnej wielkości, nakrętki, wstążki, resztki materiałów, spinacze do bielizny, sznurki, taśmy, materiał przyrodniczy i to wszystko, co – według dorosłych – trzeba wyrzucić, a nam się przyda.

Co będziemy robić?
Z włóczki zrobimy lalki, piłki. Samochód z kartonu, ze szpulek po niciach lub z pudełka po zapałkach. Rakietę kosmiczną z różnej wielkości pojemników, a domek z wielkiego pudła po telewizorze. I dużo więcej! Wszystko to, co podpowie wyobraźnia najmłodszych.

Co wszyscy osiągniemy w czasie trwania projektu?
Rozwiniemy umiejętności organizacyjne. Nauczymy się, że dobrze jest pomagać sobie nawzajem. Pobudzimy swoją wyobraźnię i fantazję, każde z nas będzie miało możliwość wykazania się, podzielenia swoimi pomysłami, nauczymy się współdziałania. Rozbudzimy w sobie chęć tworzenia. Zobaczymy, że do zabawy można wykorzystać wszystko to, co znajduje się wokół nas.

Co ja - dziecko – osiągnę w czasie trwania projektu?
Będę sprawniejszy manualnie. Nauczę się, jak rozwiązywać konflikty. Rozwinę umiejętności społeczne: kontakt z innymi, przyjaźń, koleżeństwo, tolerancje, empatię. Przełamię nieśmiałość i brak wiary w siebie. Po działaniu z tak różnorodnym materiałem, wymyślaniu coraz to nowych rzeczy – odczuję radość z tworzenia, z własnej pracy, a mój nauczyciel pozna mnie lepiej i razem nauczymy się, ze nie warto czekać na ”gotowce”.

W listopadzie zaprosiliśmy do udziału w projekcie wszystkie grupy przedszkolne z wyjątkiem trzylatków, nie chcąc zakłócać im procesu adaptacji i burzyć budowanego poczucia bezpieczeństwa.

W ostatnich dniach października wspólnie z dziećmi pakowaliśmy wszystkie zabawki w wielkie torby i pudła. Uroczyście wysłaliśmy zabawki na zasłużony wakacyjny odpoczynek.

Zwróciliśmy się do Rodziców z prośbą o pomoc w zgromadzeniu materiałów i różnych nieużytków, które pozwolą przedszkolakom na fantastyczną listopadową zabawę bez zabawek, a jednak z zabawkami.

Spotkaliśmy się z dużą przychylnością rodziców i ich bezpośrednim zaangażowaniem. Wielu rodziców wzbogacało nasze sale przedszkolne w zabawki wykonane wspólnie z dziećmi z materiałów wtórnych. Niektórzy rodzice z grupy Biedronki uczestniczyli w działaniach twórczych przedszkolaków, dzieląc się swoimi pomysłami.

Aż trudno uwierzyć, że materiały nikomu niepotrzebne, przeznaczone do segregacji mogą być źródłem inspiracji do powstawania niezwykłych, zaskakujących wytworów.

W salach znajdują się ekspozycje prac dziecięcych. Oto niektóre z nich w naszej galerii zdjęć.

~ Zdjęcia

~ Zdjęcia


Zakończenie projektu
Efektem podejmowanej aktywności twórczej były zaskakujące wytwory Zrobione przez dzieci zabawki służyły im przez wiele dni, a nawet tygodni. Były także udostępniane do zabawy innym dzieciom. Powstało bogate zaplecze dydaktyczne do wykorzystania podczas wspólnych działań.

Dlaczego warto?
„Przedszkole bez zabawek’ to przede wszystkim kufer rozmaitości, z którego wszyscy czerpią to, co najlepsze.

Dla nauczycieli:
Realizacja projektu to przede wszystkim idealny materiał diagnostyczny w zakresie posiadanych, wykorzystywanych oraz nabywanych przez dzieci umiejętności społecznych, plastyczno-konstrukcyjnych, emocjonalnych. Obserwując dziecko w działaniu, widzimy, jak radzi ono sobie z napotykanymi trudnościami; czy łatwo się poddaje, wycofuje, czy jednak jest zmotywowane do ich pokonania; czy potrafi działać samodzielnie, czy chętniej podejmuje aktywność indywidualną, czy pracuje w zespole dzieci. Bardzo często odkrywamy w podopiecznych cechy, które trudno nam zauważyć podczas standardowych działań.

Dla rodziców:
To mały wstęp do profilaktyki uzależnień od komputerów i innych gadżetów technologicznych, reklamowanych zabawek itp., to również zachęta do twórczego spędzania czasu wolnego z dzieckiem, możliwość spojrzenia na środowisko przedszkolne z innej perspektywy.

Dla przedszkola:
To zdecydowany krok do wzbogacenia oferty edukacyjnej, integracji środowisk, które aktywnie biorą udział we wspólnym przedsięwzięciu, budowania świadomości ekologicznej wychowanków.

Dla dzieci:
To niewątpliwa kuźnia talentów w zakresie odkrywania i wykorzystywania umiejętności konstrukcyjnych, eksploracja zaaranżowanego przez nauczycieli środowiska sprzyjającego działalności twórczej owocująca oryginalnymi wytworami. Powstałe z niekonwencjonalnych materiałów dzieła niejednokrotnie zawierają elementy twórczości artystycznej. To również znakomita okazja do rozwoju wyobraźni dziecka, samodzielności w podejmowaniu wyborów, w kreowaniu własnej działalności. To czas na kształtowanie umiejętności interpersonalnych, unikanie rywalizacji na rzecz współpracy i współdziałania, zdolności prawidłowego komunikowania się z otoczeniem, podejmowania wspólnych działań, asertywności. Ta nieunikniona inwestycja w rozwój osobisty rozwija przy okazji zdolności logicznego myślenia, uzdolnienia językowe, zdolność koncentracji, dostarcza odprężenia, daje poczucie sprawstwa i satysfakcji.

Projekt był również idealną okazją do rozmowy o szacunku do wytworów pracy kolegów i swoich własnych, do kształtowania w dzieciach postawy świadomego twórcy, a jednocześnie odbiorcy dzieł innych. Poprzez podejmowane zabawy dziecko jako twórca daje nowe życie niepotrzebnym z punktu widzenia praktycznym materiałom. Dla większości są one bezużyteczne, ale w rączkach dziecka przekształcają się w skarby, z których tworzy ono niesamowite dzieła. Dzieci na naszych oczach stają się wybitnymi konstruktorami. Mają poczucie sprawstwa, oczekują zatem uznania swojego wytworu w oczach innych zarówno nauczycieli, jak i rówieśników oraz jego poszanowania. Jako odbiorcy uczą się doceniania wysiłku innych, ich pomysłów, z których też mogą czerpać inspirację, poprawnego dawania informacji zwrotnych oraz nieniszczenia efektów pracy innych.

To wszystko przekonuje o słuszności projektu „Przedszkole bez zabawek”. Chodź na początku jest trochę trudno i pomysły nie od razu same przychodzą dzieciom do głowy, warto uzbroić się w cierpliwość. Nasze doświadczenia pokazują, że dzieci są w stanie wzbić się na wyżyny wyobraźni, efektywnie wykorzystać podarowany im czas bez sklepowych zabawek, potrafią zarazić pomysłami swoje najbliższe środowisko. Życzliwość rodziców, głosy dzieci potwierdzające pozytywny odbiór świadczą o słuszności wprowadzenia w progi przedszkola opisanego projektu i zachęcają do jego kontynuacji.
Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zielonce © 2010
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2023 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.