Skip to content

NABÓR NA STANOWISKO INTENDENTA

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zielonce ogłasza nabór na stanowisko pracy: INTENDENT

 1. Nazwa i adres jednostki:

Miejskie Przedszkole Nr 3, ul. Prosta 24, 05-220 Zielonka

tel. 22 7810262

e-mail: przedszkolenr3@zielonka.pl

 1. Określenie stanowiska:

Stanowisko: intendent

Wymiar czasu pracy: 1 etat ( 40 godzin tygodniowo)

– praca w godzinach 7.00 – 15.00

– praca przy monitorze powyżej 4 godzin

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Początek zatrudnienia: 26 sierpnia 2024 r.

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie zasadnicze lub średnie o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość obsługi komputera ( programy wykorzystywane w codziennej pracy: Word, Office, Excel, Internet- poczta elektroniczna),
 • obsługa urządzeń biurowych
 1. Wymagania dodatkowe:
 • samodzielność w wykonywaniu zadań i umiejętność pracy w zespole,
 • terminowość i rzetelność,
 • odpowiedzialność za realizację zadań,
 • dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku intendenta:
 • Nadzór nad funkcjonowaniem kuchni,
 • Znajomość i stosowanie zasad żywienia i norm żywieniowych,
 • Przestrzeganie przepisów związanych z GHP/GMP, HACCP, zamówieniami publicznymi,
 • Sporządzanie jadłospisów żywieniowych z uwzględnieniem kaloryczności i gramatury potraw przewidzianymi dla dzieci przedszkolnych,
 • Planowanie i systematyczne zaopatrywanie placówki w żywność, sprzęt kuchenny i inne, środki czystości, prowadzenie ewidencji wydawanych towarów,
 • Przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie oraz właściwe ich przechowywanie,
 • Sporządzanie dziennych raportów żywieniowych,
 • Wydawanie artykułów żywnościowych zgodnie ze sporządzonym raportem,
 • Prowadzenie magazynów: żywności, środków czystości i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z odpłatnością za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu,
 • Comiesięczne naliczanie opłat za posiłki i pobyt, nadzór nad prawidłowością wpłat,
 • Prowadzenie inwentaryzacji bloku kuchennego i placówki,
 • Stała współpraca z CUW, kontakt z księgową oraz prowadzenie dokumentacji przychodów i rozchodów materiałowych,
 • Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w placówce.
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV – koniecznie numer telefonu do kontaktu
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Oferty pracy należy składać w terminie: do 28 czerwca 2024 r. na adres e-mail: przedszkolenr3@zielonka.pl lub osobiście w godz. 8.00 -15.00 w siedzibie Przedszkola w gabinecie dyrektora.
 1. Inne informacje:
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.