-Witaj na stronie p3.zielonka.pl
- 05. Czerwca 2023
-ul. Prosta 24
-05-220 Zielonka
-Tel. (22) 781 02 62
BIP
Menu Glówne
Grupy
Kącik dla rodziców
Metody pracy
PRACA METODĄ PROJEKTU


Metoda projektu polega na samodzielnym inicjowaniu, planowaniu, wykonywaniu i ocenie realizacji zadań edukacyjnych. Pozwala zatem dzieciom na samodzielne rozwijanie zainteresowań, kierowanie własnym uczeniem się podczas gdy nauczyciel pełni funkcję wspomagającą, kierującą i organizującą.

Projekt to metoda, w której:
- dziecko, lub grupa prowadzą badania na jakiś temat, który jest dla nich ważny i odnosi się do ich życiowych doświadczeń
- aktywność badawcza może trwać dłuższy czas
- dzieci planują działania samodzielnie lub w grupach
- dzieci wybierają miejsca zajęć terenowych
- dzieci wybierają materiały źródłowe.


ZALETY METODY PROJEKTU:

SPOŁECZNE:
- rozwiązywanie problemów
- negocjacje
- ustalanie strategii działania
- przewidywanie życzeń i odczuć innych osób.

ROZWÓJ INTELEKTUALNY:
- uczy się: myślenia krytycznego; stawiania hipotez; przewidywania i weryfikowania przewidywań; dociekliwości; wytrwałości w dążeniu do rozwiązywaniu problemu
- pogłębianie wiedzy: swoboda inicjowania i rozwijania własnych zainteresowań poprzez samodzielny dobór działań

ROZWÓJ SAMODZIELNOŚCI:
- sam określa swoje cele
- sam kieruje swoją aktywnością
- sam bierze odpowiedzialność za własną pracę
- sam sobą kieruje
- sam ocenia swoje osiągnięcia
- sam dobiera działania
- sam wybiera materiały do pracy

INNE ZALETY:
- różnorodność działań
- udział wszystkich dzieci
- samodzielność
- wzrasta poczucie własne wartości (mam sukces)
- rozwijanie kreatywności
- włączenie rodziców w realizację projektu: zbierają materiały, książki, występują w roli ekspertów, towarzyszą w wycieczkach, biorą udział w wydarzeniu kulminacyjnym itp.

Projekty zrealizowane w naszym przedszkolu w roku szk. 2017/2018:

Projekt: ZDROWE PRZYSMAKI JESIENI – OWOCE I WARZYWA
Autorzy projektu: dzieci z grupy 5-latków „Motylki”, nauczyciele: Aneta Jeżewska, Małgorzata Borowiak

Realizacja projektu: od 25.09.2017 r. do 29.09.2017 r.

Cele główne projektu:
1. Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia.
2. Rozbudzanie u dzieci umiejętności współpracy, podejmowania decyzji, dokonywania własnych wyborów, planowania.
3. Zainteresowanie światem przyrody.
4. Kształtowanie postawy prozdrowotnej.


~ Zdjęcia

Projekt: CZY TO JUTRO CZY TO DZIŚ, WSZYSTKIM JEST POTRZEBNY MIŚ
Autorzy projektu: dzieci z grupy 5-latków „Motylki”, nauczyciele: Aneta Jeżewska, Małgorzata Borowiak

Realizacja projektu: od 20.11.2017 r. do 24.11.2017 r.

Cele główne projektu:
1. Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą.
2. Zapoznanie z historią powstania pluszowego misia.
3. Integrowanie społeczności przedszkolnej poprzez uczestnictwo we wspólnej uroczystości Święcie Pluszowego Misia.


~ Zdjęcia

Edukacja przez ruch D. Dziamskiej

EDUKACJA PRZEZ RUCH


Twórcą EDUKACJI PRZEZ RUCH jest Dorota Dziamska


EDUKACJA PRZEZ RUCH to pedagogiczny system kształcenia i terapii przeznaczony do pracy z dziećmi na poziomie edukacji elementarnej.
Nawiązuje on do holistycznej koncepcji rozwoju człowieka i rozwija umiejętności konstruowania rzeczywistych zajęć zintegrowanych.
Chodzi tu przede wszystkim o zintegrowany sposób pracy organizmu podczas uczenia się !


Edukacja przez ruch to system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu. Człowiek rusza się, a więc przez ruch uaktywnia zmysły, dzięki którym poznaje otaczający świat.


- badania dowodzą, że aby człowiek mógł się prawidłowo rozwijać, to w proces uczenia się powinny być wplecione wszystkie zmysły,
- narzędziem edukacji przez ruch jest koło integracji sensorycznej, czyli koło zintegrowanego ruchu organizmu,
- integracja sensoryczna to spójność wykonywanych czynności, współwykonywanie, jednoczesność (dzieci patrzą, słuchają, kreślą, chodzą...),
- integracja sensoryczna to proporcja w aktywizowaniu wszystkich zmysłów,
- podczas zajęć ruch powinien być zaplanowany, rytmiczny, dopełniony muzyką lub z niej wyprowadzany.

Celem ćwiczenia edukacji przez ruch jest aktywizowanie struktury pamięci długotrwałej, a konkretnie jej trzech struktur:
1. Pamięci proceduralnej (dziecko rusza się w każdym ćwiczeniu),
2. Pamięci zdarzenia, epizodycznej (przeżycia emocjonalne danego ćwiczenia - dźwięki, muzyka, rytm),
3. Wiedzy (efekt ćwiczenia, np. praca plastyczna staje się punktem wyjścia do realizacji innych treści).

Każde zajęcie prowadzone omawianą metodą zawiera kolejne etapy:
- ćwiczenia o charakterze graficznym lub manipulacyjnym - rytmicznie wykonywane przy optymalnym ruchu ciała,
- swobodne działanie z wykorzystaniem różnych technik plastycznych, prowadzące do powstania karty pracy,
- zestawienie indywidualnych kart pracy w kartę zespołową, swobodna rozmowa na jej temat,
- wykorzystanie powstałej karty pracy do przemyślanej analizy, dzięki której możemy zaplanować kolejne formy działania dzieci podczas zajęć.

Podczas zajęć wykorzystujemy trzy podstawowe formy aktywności dzieci:
1. Ćwiczenie - doskonali poszczególne funkcje organizmu, np. kreślenie, tupanie, skakanie,
2. Zabawę - zawiera kilka ćwiczeń, np. w zabawie "Deszcz nad miastem" dzieci chodzą wokół stołu, kreślą rytmicznie krople ręką lewą i prawą,
3. Grę - składa się z kilku ćwiczeń wg określonych zasad (np. ograniczenie czasu ich wykonywania).

3 - 4 latek
kreśli rytmicznie jedną ręką kreski, kropki, owale, niepełne wiązki z punktu,

5 - latek
kreśli rytmicznie oburącz kreski, kropki, owale, niepełne wiązki z punktu, fale, spirale, jodełki, zygzaki,

6 - 7 latek
kreśli naprzemienne, rytmiczne ćwiczenia graficzne takie jak podane wyżej dla dzieci młodszych, a oprócz tego pełną wiązkę z punktu.

Główne cele wdrażanego programu:
1. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.
2. Usprawnianie małej motoryki poprzez kreślenie wybranych znaków grafomotorycznych zgodnie z metodyką systemu.
3. Rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w parze oraz w zespole.
4. Kształtowanie odporności emocjonalnej, doświadczanie radości.
5. Nabywanie umiejętności wypowiadania się w oparciu o wykonaną kartę pracy.
6. Zdobywanie doświadczeń matematycznych poprzez manipulowanie papierem i składanie papieru według zasad origami.

Rozwiązania metodyczne zastosowane w programie: indywidualne i zespołowe karty pracy, origami – baje, gry i zabawy interakcyjne, kinezjologiczne zabawy dydaktyczne.

Założone efekty w poszczególnych sferach:

SFERA POZNAWCZA

* Rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych: tworzenie własnych opowiadań na podstawie origami-baji, rytmizowanie tekstu, uczenie się tekstu w ruchu.
* Posługiwanie się określeniami dotyczącymi ilości, wielkości, położenia, kształtu przedmiotów, przekształcania figur geometrycznych.
* Doświadczanie różnych możliwości wykorzystania papieru

SFERA SPOŁECZNA

* Doświadczanie współdziałania w parze, zespole i grupie.
* Szanowanie wytworów wspólnej pracy i pracy innych.
* Umiejętność dzielenia się wspólną przestrzenią podczas działań w mikro i makro przestrzeni.

SFERA EMOCJONALNA

* Doznawanie radości z podejmowanych działań indywidualnych i grupowych.
* Przeżywanie pozytywnych emocji w kontaktach z innymi.
* Doświadczanie opóźnionej gratyfikacji.

SFERA FIZYCZNA

* Działania doskonalące wyczucie własnego ciała, jego ruchu w przestrzeni, uzyskanie płynności ruchu,
* Ćwiczenia małej motoryki wzmacniające mięśnie dłoni i nadgarstka.
* Doskonalenie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.

Poniżej prezentujemy przykłady prac naszych wychowanków wykonanych z wykorzystaniem metody Edukacja przez ruch.
~ Zdjęcia
~ Zdjęcia
~ Zdjęcia ~ Zdjęcia


EDUKACJA MATEMATYCZNA W PRZEDSZKOLU
METODĄ EDYTY GRUSZCZYK – KOLCZYŃSKIEJ


Pobierz
Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zielonce © 2010
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2023 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.